KURS: KANALISERA / UTVECKLA MEDIUMSKAP

Kursen innebär att du lär dig att gå in i ett mer expanderat medvetandetillstånd där det är möjligt att ta kontakt med en eller flera högt utvecklad(e) guide(r) eller Ditt högre jag.

För att vara "kanal" behöver Du varken ha ägnat Dig åt andlig utveckling eller ha varit medial hela Ditt liv. Däremot behöver Du tålamod, uthållighet och en innerlig önskan att upprätta denna kontakt.

Att kanalisera/utveckla medialitet kan hjälpa Dig att finna meningen med ditt liv och det du ska göra.

"Vi har gång på gång kunnat konstatera att en enorm personlig och andlig utveckling äger rum efter det att människor lär sig eller önskar vara i denna kanal.

Vi ser inte bara människors inre liv - deras relationer, känsloliv och känsla av egenvärde - utvecklas i positiv riktning, också deras yttre liv.

Föräldrar har blivit mer medvetna om hur de kan hjälpa sina barn utveckla sin fulla potential. Äkta par har börjat kommunicera på en ny nivå och funnit djupare band mellan varandra.

Många fann det lättare att hjälpa andra att förstå och förlåta. Människor har skapat nya platser att leva på och nya arbeten eller yrkesinriktningar som var mer i harmoni med dem själva och det de älskar att göra."

Så här skriver Sanaya Roman och Duane Packer inledningsvis i sin bok "Lär dig kanalisera". Jag kan intyga att detta stämmer efter alla de kurser jag lett.

Du kan läsa boken, som är upplagd som en kurs, och lära Dig att vara kanal, men det är betydligt svårare på egen hand än i en grupp på en kurs . Jag rekommenderar alltså kursen till att börja med. Sedan klarar man sig själv lättare.
Mina guider och alla andras guider medverkar vid kurserna och det blir en kraftfull energi som hjälper till. På min kurs får Du också vägledning på ett personligt sätt och svar på just Dina frågor. En kurs ger Dig också den trygghet som Du kan behöva.

Mina kurser är mycket innehållsrika och berör många olika "nivåer". Jag har mer än 15 års erfarenhet av dessa kurser.

Under kursen, som pågår 2-3 dagar, arbetar vi med övningar, som gör oss mer mottagliga och förfinar ljuskroppen i syfte att nå kontakt med vårt högre jag och våra guider. Vi övar olika former av att vara kanal bl.a. kanalisera sin egen kontakt (guide), ge budskap till andra, healing, automatisk skrift, andra mediala övningar för vår utveckling samt mycket mer.

Vi övar oss också i att ta emot budskap från nära och kära i andevärlden som också kan ha en vägledande funktion som en guide t.ex. med mycket hög energi och kunskap.

Att deltaga i mina kurser ger också mycket värdefulla kontakter med likasinnade.

Vi övar oss också vår mediala förmåga att gå i trans och att släppa kontrollen vilket är viktigt i detta arbete.

Vidare så "tränar" vi kontakt med ÄNGLARNA, som troget vakar över oss. Vi tränar alltså att nå så klar kontakt som det går med andra "energier".

Är ni en grupp på 8 personer eller flera så ring mig. Vi kan diskutera ett besök för kurs på din ort.

 

 

Vad tidigare kursdeltagare tyckt om kursen!

Kanaliseringskursen har hjälpt mig att möta en annan verklighet

som är ljus och strålande. Jag har fått många svar på frågor som

 jag funderat på. Helena

Utveklande och utmanande och användbart i alla lägen i livet. Anastsia

Ett verktyg att träffa min andlige ledare på ett enkelt sätt och som har givit mig mer självinsikt. En deltagare på  kursen oktober 2006

Nyfiken på andlighet- våga börja kanalisera. Manlig deltagare 2006

Oerhört utvecklande!  Martin 

Att rekommendera!  Kajsa

Bra kurs och mycket bra pedagogik!  Inga

Saker och ting faller på plats!  Karin

Ett bra redskap att utveckla sin andliga förmåga!  Inger

Kanalen har öppnats!  Petra

Den har öppnat nya vägar! Karin

En mycket positiv kurs som lär en hur man skall gå vidare!  Yvonne

Detta är ett axplock av synpunkter och dessa kommer att uppdateras!

 
 

© 2006 Ola Sahlin