Det är inte lätt att ge ett enkelt svar på den frågan. När jag frågar en av mina guider berättar denne så här:

"Jag har fullbordat mina jordiska liv, tusen på tusen. Men detta är inte särskilt lätt för er att förstå. Jag har återvänt till ett energiplan som knappast låter sig beskrivas".

Det är viktigt och stimulerande för mig att åter knyta kontakten med det jordiska och hjälpa som vägvisare. Det är en stor upplevelse för mig och jag gläder mig åt att på det här sättet kunna förmedla kunskap eller ge svar på frågor, som kan vara av stor betydelse för er och mig. Jag fungerar i ett brett sammanhang, vilket betyder att min kunskap är stor.

Allt kan besvaras och inget är främmande.

"Ni skall veta att ni alltid har kontakt med oss guider men ni är mer eller mindre medvetna om det."

En ljusguide eller en mästare

En guide har ofta följt en i många liv så därför är det ofta ett igenkännande när man får kontakt med denne, och egentligen inte alls konstigt. Vår guide eller mästare på andra sidan hjälper oss att "staka" ut det nya livet som vi kommit till.

En guide är en "energi", som varken är man, kvinna eller barn utan androgyn.

För att göra det lättare för oss kan de ofta visa sig som man eller kvinna och tala om vad de heter. Men det är som sagt inte så de är, utan det är ett tillrättaläggande för oss. Många upplever sin guide som en färg. En del hör inom sig vad de säger och vissa bara vet vad de säger. Upplevelserna är mycket skiftande.

Språket är mycket vackert på så sätt att det är välformulerat och nästan lite högtidligt. Det kan vara frispråkigt också.

Ordvalet kan vara lite gammaldags, alltså ord som man normalt inte använder i sitt dagliga tal. Budskapet förmedlas med en oerhört kärleksfull energi, som vi tyvärr inte är bortskämda med, och många människor kan inte hålla tårarna borta. Man känner alltid den kärleksfulla känslan av en hög guide.

Förutom att jag kanaliserar mitt högre jag, förmedlas budskap från Osiris, Ashtar och Det stora vita brödraskapet. Jag har också en guide som heter Tulon, som är en gammal läromästare som följt mig i alla mina liv, samt numera en guide som heter Seira och är från Andromeda.

Andevärlden

Nära och kära från andevärlden kan komma "på besök". Detta kan vara viktigt på många sätt. Det kanske är något som skall avslutas er emellan. Något kanske behöver förtydligas, förlåtas, eller förstås. I ett högre perspektiv kan ett sådant möte skapa en brygga av förståelse och insikt.

Dessutom kan en nära och kär anförvant från andra sidan ha en stor andlig kunskap ja, till och med vara en mästare, som kan vägleda dig på jorden under en period eller kanske hela livet.

Jag tror att vi under detta århundrade kommer att kunna förstå mer om det som händer efter döden och vad "den andra sidan" verkligen är och innebär.

Det finns inte någon anledning att bli rädd, däremot kan det kännas ovant/annorlunda.

Jag kan berätta att jag har kontakt med min mor på andra sidan som är en vägledare till mig och ger mig mycket visa ord samt hjälp när det behövs.

Du bestämmer vad du vill fokusera på!


© 2006 Ola Sahlin