Om mig och min utbildning/utveckling

  • Jag har lång erfarenhet som regressions- och hypnosterapeut, närmare 25 år.

    Studier utomlands: Henry Bolduc, USA och Joe Keaney, Irland.

Vad är regression / hypnos?

Regression/hypnos är ett fullständigt naturligt tillstånd där du är både fysiskt och mentalt avslappnad. Syftet är att nå högre medvetenhet och att få kontakt med sitt inre och det undermedvetna!

Vi vill t ex minnas från barndomen samt tidigare liv. Våra celler minns allt, men vissa händelser är bortträngda/censurerade av oss. Sådant som är bortträngt i barndomen/tidigare liv kan ge upphov till emotionella störningar, ångest, fobier, samt upplevelser i den fysiska kroppen i form av värk och sjukdomar.

Regression/hypnos öppnar dörrar i samverkan med vår vilja. I regression/hypnos är man mycket klar över vad som händer eftersom sinnena skärps. Man sover inte utan är avspänd på ett aktivt sätt.

Det händer ibland att klienten går i trans och då minns bandspelaren allt som sägs. Detta tillstånd är enastående och kan ge en stor insikt och upplevelse.

Ett hypnotiskt tillstånd kan när som helst avbrytas. Ingen kan sättas i regression/hypnos mot sin vilja. De flesta är mycket fascinerade av vad de kan höra se och uppleva inom sig.

Att skadas på något sätt är otänkbart. Klienten kan avbryta när som helst.

En klient till mig berättade: "Det kändes som jag gick in i min egen värld utan påverkan utifrån."

Kan alla hypnotiseras?

Ja, om den som önskar och vill samverka till att nå denna medvetenhet. Dock är resultatet samt upplevelsen av det hela olika från person till person.

Det handlar mycket om tillit!

Reinkarnationsterapi (tidigare liv)

Du färdas till platser och miljöer där du levt och verkat i tidigare liv. Du möter nära och kära från olika tider och liv och upplever händelser som påverkar ditt nuvarande liv. Du ger dig möjlighet att göra dig av med fysiska ock mentala symtom som härrör från något i ditt förflutna. Det är intressant att göra en resa in i sig själv. Man lär sig mycket om den person man är eller kan vara. Du som har tagit del av TV 5 och programmen "Tidigare liv" kan själv ha en stor längtan att besöka ditt inre på samma sätt som de gjorde i programmet.

Jörgen Sundvall (TV 5) och jag har samarbetat under många år med bl.a. kurser och terapi, och vi har också rest och deltagit i seminarier utomlands inom området.

Vad kan terapeuten göra?

Lyfta fram och lösa spänningar, bortträngningar och blockeringar.

Ge tillgång till upplevelser.

Få klienten med värk och andra kroppsliga fenomen att förstå hur dessa är kopplade till händelser, som bara denne själv har tillgång till - inte ens en doktor kan ge en rimlig förklaring.

Förstå, reparera och hjälpa till att förlåta.

Avslutningsvis

Människor som kommer till mig, träffar en van terapeut och förs med varlig hand ner i sin inre värld i olika "djup" i en lugn trygg miljö. Klienten kommer alltid ihåg vad som hänt, eller minns med ett kassettband det som spelats in.

Du är som en stilla lagun, på ytan är det lugnt, men under händer mycket!

"Trots nästan två år av terapi har inte Catherine blivit av med sin ångest och sina fobier. Hennes läkare, psykiatrikern Brian Weiss, beslutar sig för att försöka med hypnos. Men istället för ett bortträngt barndomsminne beskriver Catherine en scen fyratusen år tillbaka i tiden. Hon är arton år och drunknar i en översvämning med sin baby. Catherine bär på starka minnesbilder som tycks härröra från tidigare liv. För Brian Weiss öppnar sig en ny värld, en värld där vårt lidande och vår död har en mening och ingår i en process av lärande och utveckling."

Dessa ord står att läsa på baksidan till Brian L. Weiss mycket intressanta bok "Många liv, många mästare", förlag: Forum, ISBN: 91-37-10802-6. Brian Weiss har skrivit flera böcker på samma tema.


© 2006 Ola Sahlin